diagnoza resocjalizacyjna

Moc illokucyjna.

Temat:
...lub nie jest przystosowana społecznie, ewentualnie w jakim stopniu?) b. etap formułowania hipotez dotyczących związków miedzy stwierdzonymi zaburzeniami jej adaptacji społecznej (tej jednostki) z czynnikami etiologicznymi oraz mechanizmami regulującymi jej zachowania c. etap weryfikacji hipotez diagnostycznych w celu sformułowania orzeczenia diagnostycznego, będącego podstawą do racjonalnego projektowania pedagogicznego. Diagnoza resocjalizacyjna jest zwykle dziełem zespołu specjalistów stosujących właściwe dla nich metody i techniki badania diagnostycznego. Praktycznie członkami takiego zespołu diagnostycznego jest: lekarz, psycholog i pedagog prowadzący dany przypadek. Najczęściej stosowaną metodą diagnostyczną stosowaną przez te zespoły jest ukierunkowana obserwacja zachowania osób będących przedmiotem zainteresowania...
Źródło: knreso.fora.pl/a/a,129.htmlTemat: Diagnostyka pedagogiczna
...rodziny i grupy rówieśniczej 7. Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. + podstawowe informacje związane z trafnością i rzetelnością testów. Zagadnienia z ćwiczeń: 1. Ogólne założenia teoretyczne diagnozy psychopedagogicznej Literatura: Jarosz E. Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania Paluchowski W., Diagnoza psychopedagogiczna s,23- 31 Dla resu - Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu L. Pytki 2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego Literatura: Jarosz E. Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania 3. Podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice Literatura: Jarosz E. Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania 4. Błędy diagnostyczne literatura: Lisowska E., Diagnostyka...
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,432.html


Temat: ściągi na reso
...na planowanie działania. Stanowi podstawę do racjonalnego podejmowania decyzji i celowego działania-jest pierwszym ogniwem działania składa się na nią klasyfikacja i szczegółowy opis, obejmuje ona opis stanu faktycznego i jego ocenę z punktu widzenia norm i standardów (fizjologicznych i psychologicznych) i konkluzję oceniająca tj. decyzję o działaniu interwencyjnym lub wstrzymaniu się od niego. Powinna być trafna rzetelna adekwatna DIAGNOZA RESOCJALIZACYJNA: jest rozpoznaniem przejawów czynników przyczyn genezy oraz psychospołecznych mechanizmów zaburzeń przystosowania społecznego osobowość to co na nią działa, i co się w niej dzieje. Robi się to by ubrać informacje o dziecku i potem zrobić oddziaływania skuteczne resocjalizacji Cel diagnozy: czy i w jakim sposób cechy jednostki odchodzą od norm jakie są przejawy źródła dewiacji Przedmiotem diagnozy...
Źródło: resogrup1bielsko.fora.pl/a/a,42.html


Copyright (c) 2009 Moc illokucyjna. | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.