ergonomia koncepcyjna

Moc illokucyjna.

Temat: kompleksowe usługi BHP Poznań i okolice
...- opracowanie wypadków przy pracy i w drodze do pracy - sporządzenie kart charakterystyki substancji i materiałów niebezpiecznych, itp. - ustalenia organizacyjne w zakładzie pracy - ergonomia pracy - obliczanie wydatku energetycznego, ciężkości pracy w dziedzinie ergonomii: - materialne warunki pracy ( pyły, oświetlenie, wibracja, hałas, promieniowanie ) - kształtowanie środowiska pracy - ergonomia korekcyjna - ergonomia koncepcyjna - pozycja przy pracy pracownika - stanowisko komputerowe - antropometria - parametry warunków pracy - badania ergonomiczne ( badanie wydatku energetycznego, ciężkości pracy ) - ocena projektów i prototypów maszyn i urządzeń - arkusze ergonomiczne maszyn i urządzeń Prowadzę również doradztwo w sprawie przepisów BHP i prawa pracy, szkoleń wstępnych, okresowych, I pomocy i P. poż. Realizuje...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2134Copyright (c) 2009 Moc illokucyjna. | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.