psychologia kierowania

Moc illokucyjna.

Temat: Materiały szkoleniowe - Psychologia kierowania zespołem
Materiały szkoleniowe - Psychologia kierowania zespołem
Źródło: akademia.ocwp.org.pl/forum/viewtopic.php?t=29Temat: Co oferuje projekt ?
W ramach projektu przeprowadzone zostaną BEZPŁATNE szkolenia w czterech modułach tematycznych: a) Psychologia kierowania zespołem, b) Zarządzanie konfliktem, c) Motywowanie pracowników, d) Organizacja czasu pracy, oraz indywidualne konsultacje doradcze. Każdy z tematów, będzie miał formę dwudniowych szkoleń (po 8 godzin lekcyjnych każdy dzień). Po ukończeniu każdego szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia zajęć. Przed etapem szkoleń przeprowadzona zostanie analiza potrzeb szkoleniowych oraz badanie...
Źródło: akademia.ocwp.org.pl/forum/viewtopic.php?t=11


Temat: Projekt - "Akademia Zarządzania w Administracji"
...funkcje kierownicze, zarządzający określoną grupą pracowników podległych, zatrudnieni w urzędach gmin m.in. kierownicy referatów. DZIAŁANIA: W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla kadry kierowniczej administracji samorządowej w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w Wielkopolsce. Zostanie przeszkolonych 200 pracowników(64 godzin na każdą osobę), z ok. 60 gmin z woj. wielkopolskiego. Tematyka szkoleń: * Psychologia kierowania zespołem, * Zarządzanie konfliktem, * Motywowanie pracowników * Organizacja czasu pracy Każdy z tematów będzie miał formę dwudniowych szkoleń prowadzonych poza miejscem pracy uczestnika. Przed rozpoczęciem szkoleń zostanie przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych w każdej gminie, która przystąpi do projektu, po to aby każda z gmin otrzymała szkolenie ''szyte na miarę''. Podczas realizacji projektu...
Źródło: akademia.ocwp.org.pl/forum/viewtopic.php?t=15


Temat: Ruszyły pierwsze szkolenia
Rozpoczęły się już pierwsze zajęcia w ramach bloków szkoleniowych w Kępnie oraz Ostrowie Wielkopolskim. Trenerzy z SMG/KRC Human Resources przeprowadzili szkolenia o tematyce ,, Psychologia kierowania zespołem’’ oraz ,,Organizacja czasu pracy’’. W zajęciach brali udział przedstawiciele kadry kierowniczej z urzędów gmin w Kępnie, Rychtalu, Baranowie, Bralinie, Perzowie, Ostrowie Wielkopolskim, Rozdrażewie, Odolanowie, Ceków Kolonia, Rozdrażewie, Dobrzycy, Doruchowie oraz z Sośni. Każdy z uczestników otrzymał podręcznik z materiałami szkoleniowymi, wyżywienie oraz osoby,...
Źródło: akademia.ocwp.org.pl/forum/viewtopic.php?t=20


Copyright (c) 2009 Moc illokucyjna. | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.