psychologia w pracy ratownika medycznego

Moc illokucyjna.

Temat: Juliusz Jakubaszko - Ratownik Medyczny
...fragmenty tekstu. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Niedługo kolejne pozycje dla ratowników medycznych! Opis: Publikacja Ratownik medyczny jest pierwszym na naszym rynku podręcznikiem z tej dziedziny przygotowanym przez polskich autorów - specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej. Została opracowana pod kątem organizacji i zakresu działania służb ratowniczych w Polsce. Omawiane zagadnienia to: - Organizacja medycyny ratunkowej w Polsce. - Psychologia w pracy ratownika medycznego. - Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej. - Prawidłowe unoszenie i przenoszenie poszkodowanych. - Kinetyka urazów. - Drogi oddechowe:: udrażnianie, sztuczne oddychanie, tracheotomia, ciała obce. - Układ krążenia:: podstawy anatomii i fizjologii, resuscytacja dorosłych i dzieci. - Krwotok, wstrząs, uszkodzenia tkanek miękkich i narządów wewnętrznych. - Budowa układu ruchu. Mechanizm...
Źródło: forum.dobreebooki.pl/viewtopic.php?t=681Copyright (c) 2009 Moc illokucyjna. | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.